Cynllun Pensiwn Heddlu

Aelodaeth

Os ydych yn Swyddog rheolaidd o’r heddlu, rydych yn dod yn aelod o Chynllun 2006 yn awtomatig ar gael eich penodi, oni bai eich bod yn dewis peidio ag ymuno. (Mae cynlluniau ar wahân ar gyfer cadetiaid a chwnstabliaid arbennig sy’n darparu budd-daliadau mwy cyfyng). Os ydych yn dewis gadael y Cynllun gallwch ailymuno a Cynllun 2015 os dymunwch.

Mae modd i chi fod yn aelod o Cynllun 2006 a chyfrannu i gynlluniau pensiwn eraill ar yr un adeg, megis cynllun pensiwn personol. Os dymunwch gael gwybodaeth am gynlluniau pensiwn eraill, argymhellir eich bod yn trafod y mater gydag Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol.

Mae gwaith rhan-amser cymeradwy yn cyfrif fel gwasanaeth pensiynadwy ar sail pro rata yn ôl yr union oriau a weithir fel cyfran o’r gwaith llawn amser. Bydd eich cyfraniadau pensiwn hefyd yn cael eu casglu ar sail pro rata. Os ydych yn gwnstabl neu’n sarjant rhan-amser, bydd unrhyw oriau a weithiwch ar ben eich oriau penodedig yn awtomatig yn rhai pensiynadwy.

Dalier Sylw

Mae'r Cynllun 2006 wedi cau o'r 6 Ebrill 2006, felly nid yw yn bosibl pellach i drosglwyddo hawliau pensiwn blaenorol i fewn i'r Cynllun.

Mae modd i chi fod yn aelod o Cynllun 2006 a chyfrannu i gynlluniau pensiwn eraill ar yr un adeg, megis cynllun pensiwn personol. Os dymunwch gael gwybodaeth am gynlluniau pensiwn eraill, argymhellir eich bod yn trafod y mater gydag Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol.