Gadael ar neu arôl 1/4/14

Ar 1 Ebrill 2014, cyflwynwyd Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) 2013 yng Nghymru a Lloegr, sydd wedi gwneud rhai newidiadau i'r modd y cyfrifir budd-daliadau.

Os oeddech wedi gadael y cynllun ar neu arôl 1 Ebrill 2014, bydd cyflwyniad y Cynllun hwn wedi effeithio ar cyfrifo eich buddion gohiriedig os daethoch yn aelod ar neu cyn 31 Mawrth 2014. I gael rhagor o wybodaeth am sut y bydd eich buddion gohiriedig wedi cael eu cyfrifo, ewch i'r adran Cyfrifo eich Buddion a welir isod.

  • Pa bryd y gallaf Ymddeol?
  • Cyfrifo eich Buddion
  • Buddion Tȃl Terfynol
  • Buddion CCGA (CARE)
  • Cyfnewid eich Pensiwn