DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Sgamiau Pensiwn

Gwyliwch rhag gam Rhyddhau Pensiwn

Mae pob cynllun pensiwn yn cael ei reoli gan reoliadau sy'n nodi pryd a sut y gallwch hawlio eich buddion pensiwn, ac mae hynny'n diogelu eich buddion tan y byddwch chi'n ymddeol.

O dan reoliadau presennol y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL), mae modd ichi ymddeol yn wirfoddol ar ôl ichi gyrraedd eich 55 oed, er y gellir talu eich buddion yn gynharach oherwydd afiechyd (yn amodol ar dystysgrif gan Ymarferydd Meddygol Cofrestredig Annibynnol a benodwyd gan eich gyn Cyflogwr).

Felly byddwch yn ofalus iawn os bydd cwmni'n cysylltu â chi’n cynnig cynllun rhyddhau pensiwn. Hynny yw, cynllun y maen nhw'n honni y bydd yn caniatáu ichi hawlio eich pensiwn yn gynnar.

Peidiwch â chael eich twyllo gan eu honiadau y gallan nhw eich helpu i hawlio eich pensiwn yn gynnar oherwydd dihangdwll cyfreithiol, NID felly y mae.

Os dewiswch drosglwyddo eich buddion o'r CPLlL i un o'r cynlluniau hyn, gwyliwch rhag y ffioedd a'r taliadau y gellir eu codi ar y pensiwn sydd gennych. Hefyd efallai y bydd treth drom i'w thalu, gan ichi hawlio eich buddion cyn y dylech. O ganlyniad mae'n bosibl y collwch y rhan fwyaf o'r pensiwn sydd gennych neu'r cyfan ohono hyd yn oed. Felly peidiwch â chael eich dal gan y sgam bensiwn hon!

Ystyriwch ofyn am Gyngor Ariannol Annibynnol bob amser cyn penderfynu trosglwyddo eich buddion o'r CPLlL.