Gadael ar neu cyn 31/3/08

Ar 1 Ebrill 2008, cyflwynwyd Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) 2007 yng Nghymru a Lloegr, sydd wedi gwneud rhai newidiadau i'r modd y cyfrifir budd-daliadau.

Os oeddech wedi gadael y cynllun ar 31 Mawrth 2008 neu cyn hynny, NI fydd cyflwyno'r Cynllun hyn wedi cael unrhyw effaith ar eich budd-daliadau gohiriedig. I gael rhagor o wybodaeth am sut y bydd eich buddion gohiriedig wedi cael eu cyfrifo, ewch i'r adran Cyfrifo eich Buddion a welir isod.

  • Pa bryd y gallaf Ymddeol?
  • Cyfrifo eich Buddion
  • Cyfnewid eich Pensiwn