Cynllun Pensiwn Heddlu

Cyfrifo eich Buddion

Mae swm eich budd-daliadau ymddeol a’r dyddiad y maent yn dod yn daladwy yn dibynnu ar eich oed, eich cyflog pensiynadwy terfynol a hyd eich gwasanaeth pensiynadwy. Byddwch yn derbyn pensiwn am oes ac os dewiswch gyfnewid rhan ohono, cyfandaliad di-dreth hefyd.

Seilir eich pensiwn heddlu ar 1/60fed o’ch cyflog pensiynadwy cyfartalog ar gyfer pob blwyddyn o wasanaeth pensiynadwy hyd at 20 mlynedd, a 2/60fed o’ch cyflog pensiynadwy cyfartalog ar gyfer bob blwyddyn dros 20 mlynedd hyd at uchafswm o 40/60fed. Er enghraifft, mae 25 mlynedd o wasanaeth yn ildio 30/60fed. Mae pob diwrnod yn cyfrif fel 1/365 o flwyddyn. Uchafswm hyd y gwasanaeth pensiynadwy sy’n cyfrif at bensiwn yn Cynllun 1987 yw 30 mlynedd.

Dyfernir pensiwn cyffredin yn ddi-oed ar ymddeol wedi cwblhau 25 mlynedd o leiaf o wasanaeth pensiynadwy. Os oes gennych 25 mlynedd o wasanaeth pensiynadwy, gallwch ymddeol ar bensiwn cyffredin a delir yn ddi-oed ar ymddeol os ydych yn 50 oed neu’n hŷn. Fodd bynnag os oes gennych 30 mlynedd o wasanaeth pensiynadwy gallwch ymddeol a derbyn pensiwn yn ddi-oed cyn cyrraedd 50 oed.

Enghraifft

Cyflog pensiynadwy cyfartalog Chris yw £30,000 ac mae ei wasanaeth pensiynadwy yn 20 mlynedd yn ôl 1/60fed yr un a 5 mlynedd yn ôl 2/60fed yr un.

Cyfrifir ei bensiwn blynyddol fel 30 mlynedd x 1/60 x £30,000 = £15,000

  • Gwasanaeth Pensiynadwy
  • Enillion Pensiynadwy
  • Cyfnewid eich Pensiwn