Awdurdodau Cyflogi

Mae tri math o awdurdod cyflogi yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL).

  • Cyrff Rhestredig
  • Cyrff Dynodi
  • Cyrff a Dderbynnir