Gwobrau Proffesiynol

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn ymdrechu'n barhaus i wella ei heffeithlonrwydd a'i pherfformiad. Er mwyn cymharu ein perfformiad â chyrff a Chronfeydd Pensiwn Llywodraeth Leol eraill yn y Deyrnas Unedig, mae'r Gronfa'n cystadlu mewn seremonïau gwobrwyo proffesiynol.

Odd bleser gan y Gronfa gyhoeddi ei bod wedi llwyddo i ennill wobr yn seremoni cyflwyno Gwobrau Buddsoddi LAPF 2019.

Ar ôl bod ar y rhestr fer ar sawl achlysur, mae'r Gronfa yn hynod o falch o'i chyflawniadau mewn maes llewyrchus a chystadleuol dros ben.

Mae cyflawniadau diweddar yn cynnwys:

  • 2019
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009