Cofrestr Peryglon

Mae'r gofrestr peryglon yn offeryn a ddefnyddir i nodi yn effeithiol, blaenoriaethu, rheoli a monitro peryglon sy'n gysylltiedig â Chronfa Bensiwn Dyfed.

Mae'n gymorth i'r Gronfa:

  • nodi y peryglon wedi'u rheoli a heb eu rheoli
  • darparu dull systematig ar gyfer rheoli y peryglon
  • gweithredu rheolaeth effeithiol ac effeithlon
  • nodi cyfrifoldebau
  • nodi y peryglon yn ystod y cyfnod cynllunio a a wedyn monitro y peryglon
  • helpu'r Gronfa i gyflawni ei amcanion

Cronfa Bensiwn Dyfed