Cylchlythyrau Blynyddol

Mae Cylchlythyr Blynyddol yn cael ei gynhyrchu gan Gronfa Bensiwn Dyfed a'i anfon at holl aelodau'r Gronfa erbyn 31 Mawrth bob blwyddyn. Mae'n cynnwys y gwybodaeth diweddaraf, gan gynnwys:

  • buddsoddiadau'r Gronfa
  • manylion am gyfraddau cyfraniad yr aelodau
  • y manylion diweddaraf o ran y rheoliadau
  • manylion ynglyn a unrhyw newidiadau i weinyddu Cronfa Bensiwn Dyfed; a
  • manylion cyswllt.