DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Polisi Cyfathrebu

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn gwneud ei gorau i ddarparu gwasanaeth cyson o’r radd flaenaf i’n cwsmeriaid yn y modd mwyaf effeithiol ac effeithlon posibl, yn enwedig mewn byd pensiynau sy’n newid o hyd.

Mae’r Gronfa yn cyfathrebu â 5 grŵp penodol:

  • Aelodau’r Cynllun
  • Darpar Aelodau’r Cynllun
  • Cyflogwyr y Cynllun
  • Staff y Gronfa; a
  • Cyrff Eraill

Mae’r ddogfen bolisi hon yn disgrifio sut mae’r Gronfa yn cyfathrebu â’r grwpiau hyn, a bydd yn cael ei hadolygu’n rheolaidd.

Nod Cronfa Bensiwn Dyfed yw defnyddio’r dull mwyaf priodol o gyfathrebu ar gyfer y rhai sy’n derbyn yr wybodaeth. Gallai hyn olygu defnyddio mwy nag un math ar gyfathrebu, yn ôl y galw.

Mae’r Gronfa yn sicrhau fod yr holl ofynion rheoleiddiol sy’n ymwneud â darparu gwybodaeth am y Cynllun yn cael eu bodloni a’u hasesu’n rheolaidd.

Cronfa Bensiwn Dyfed