Bwrdd Pensiwn

Yn unol â Rheoliadau Llywodraethu’r CPLlL 2015, mae Bwrdd Pensiwn wedi cael ei chyflwyno i sicrhau bod Gronfa Bensiwn Dyfed yn parhau i gael ei reoli a'i gynrychioli'n dda ar lefel leol. Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am gynorthwyo'r awdurdod gweinyddol a bydd yn perfformio rôl oruchwylio, i:

  • Sicrhau cydymffurfiaeth â Rheoliadau’r Gronfa Bensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) ac unrhyw ddeddfwriaeth arall sy’n gysylltiedig â llywodraethu a gweinyddu’r Cynllun ac unrhyw gynllun cysylltiedig, ac unrhyw ofynion a osodwyd gan Y Rheolwr Pensiynau (TPR) mewn perthynas â’r Cynllun, ac
  • Sicrhau bod y Cynllun yn cael ei lywodraethu a'i weinyddu'n effeithiol ac yn effeithlon.

Mae’r Bwrdd yn cynnwys:

3 Chynrychiolydd Aelodau o’r Cynllun;

  • Tommy Bowler, Cynrychiolydd Undeb
  • Mike Evans, Cynrychiolydd Aelod
  • Mike Rogers, Cynrychiolydd Aelod Pensiynwyr

3 Chynrychiolydd o’r Cyflogwyr;

  • Cynghorydd Alun Lenny, Cyngor Sir Gâr
  • Richard Edwards, Cyngor Sir Benfro
  • Cynghorydd Wyn Thomas, Cyngor Sir Ceredigion

1 Aelod Annibynnol / Cadeirydd;

  • John Jones, MJ Hudson Investment Advisers

Dogfennau yr Aelod

Dogfennau y Cyflogwr