Cynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân

Cyfraniadau

Fel aelod o CDT 1992, mae eich cyfraniad yn seiliedig ar drefniant bandio.  

Y cyflog pensiynadwy y seilir y cyfraniadau arno yw’r swm a bennir mewn perthynas â dyletswyddau’r rôl.  Os ydych yn gweithio’n rhan-amser, bydd y cyfraniadau yn cael eu tynnu o’ch cyflog rhan-amser. 

Gwelir y cyfraddau sy'n daladwy o 1 Ebrill 2021 tan 31 Mawrth 2022 yn y tabl isod.

Eich Band Cyflog Pensiynadwy Eich Cyfradd Cyfrannu
Hyd at ac yn cynnwys £15,609 11.00%
Mwy na £15,609 a hyd at ac yn cynnwys £21,852 12.20%
Mwy na £21,852 a hyd at ac yn cynnwys £31,218 14.20%
Mwy na £31,218 a hyd at ac yn cynnwys £41,624 14.70%
Mwy na £41,624 a hyd at ac yn cynnwys £52,030 15.20%
Mwy na £52,030 a hyd at ac yn cynnwys £62,436 15.50%
Mwy na £62,436 a hyd at ac yn cynnwys £104,060 16.00%
Mwy na £104,060 a hyd at ac yn cynnwys £124,872 16.50%
Mwy na £124,872 17.00%