Cynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân

Diogelu Data

Mae'r Rheoliadau Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR) yn set newydd o reoliadau'r Undeb Ewropeaidd (UE) sydd i ddod i rym ar 25 Mai 2018. Bydd yn newid sut mae sefydliadau'n prosesu a thrin data, gyda'r nod allweddol o roi mwy o ddiogelwch a hawliau i unigolion.

 • Pa ddeddfau sy'n rheoli diogelu data yn y DU ar hyn o bryd?
 • A fydd y GDPR yn dal i fod yn berthnasol i'r DU ar ôl Brexit?
 • Felly beth sy'n newydd?
 • Beth yw prif egwyddorion y GDPR?
 • Beth yw data personol?
 • Sut fydd GDPR yn effeithio ar aelodau'r cynllun?
 • Sut y bydd aelodau'n gwybod bod eu gweinyddwr pensiynau yn cydymffurfio â GDPR
 • Pam mae gweinyddwyr pensiynau yn dal data personol?
 • Pwy y mae gweinyddwyr pensiynau yn rhannu data personol â nhw?
 • A all aelodau’r cynllun ofyn am gael dileu eu data?
 • Beth sy'n digwydd os oes toriad data?