Cynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân

Cyfrifo eich Buddion

Cynllun pensiwn cyflog terfynol yw CDT 1992 sy’n golygu y bydd eich pensiwn yn gyfran o’r cyflog pensiynadwy cyfartalog terfynol. Bydd y gyfran yn dibynnu’n rhannol ar faint o wasanaeth pensiynadwy sydd gennych yr adeg yr ydych yn gadael y Cynllun.

Am yr 20 mlynedd gyntaf o wasanaeth pensiynadwy byddwch yn derbyn 1/60fed o’r cyflog pensiynadwy cyfartalog ac am bob un o’r blynyddoedd dilynol byddwch yn derbyn 2/60fed o’r cyflog pensiynadwy cyfartalog. Mae pob diwrnod o wasanaeth pensiynadwy yn cyfrif am 1/365 o 1/60fed. Uchafswm nifer y 60’au y gallwch eu cyfrif yw 40 (ar ôl 30 mlynedd o wasanaeth).

Enghraifft

Os ydych yn ymddeol yn 55 oed gyda 30 mlynedd o wasanaeth pensiynadwy a chyflog pensiynadwy cyfartalog o £30,000, caiff eich pensiwn yn cael ei asesu fel a ganlyn:

(20 x 1/60) + (10 x 2/60) x £30,000 = 40/60 x £30,000 = £20,000 pensiwn blynyddol

Neu, os ydych yn ymddeol yn 50 oed âr ôl 27 mlynedd ac ar yr un cyflog, eich pensiwn fyddai:

(20 x 1/60) + (7 x 2/60) x £30,000 = 34/60 x £30,000 = £17,000 pensiwn blynyddol

Pan fyddwch yn ymddeol, bydd gennych yr opsiwn i gyfnewid rhan o'ch pensiwn i ddarparu cyfandaliad (lwmp swm).

  • Gwasanaeth Pensiynadwy
  • Enillion Pensiynadwy
  • Cyfnewid eich Pensiwn