Cynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân

Budd-dâl Oherwydd Anaf

Mae CPDT 2007 yn cynnwys darpariaethau ar gyfer anafiadau ac iawndal.

Mae pob un o’r canlynol yn gymwys i dderbyn dyfarndaliad anafiadau os ydyw’n bodloni’r amodau o ran cymhwyster:

  • diffoddwr tân rheolaidd llawn amser neu ran-amser;
  • diffoddwr tân yn cyflawni dyletswyddau wrth gefn;
  • diffoddwr tân gwirfoddol;
  • gweithwyr eraill Gwasanaeth Tân ac Achub (GTA) mewn amgylchiadau neilltuol ac yn ôl disgresiwn y GTA;
  • priod neu bartner sifil sy’n goroesi neu blentyn yr uchod; a
  • perthynas ddibynnol yn ôl disgresiwn y GTA.

Dalier Sylw

Mae diffoddwyr tân sy’n cael eu galw ar gyfer Gwasanaeth Lluoedd Wrth Gefn hefyd yn gymwys.